Texas Hold’em

Texas Hold’em is zonder enige twijfel de meest gespeelde pokervariant. Mocht je nog niet bekend zijn met de regels van dit spannende spel, lees dan hier de officiële spelregels van Texas Hold’em.

Doel van het spel

Het doel van Texas Hold’em is om uiteindelijk de hoogste pokerhand te hebben of in elk geval de andere spelers aan tafel te laten denken dat je de beste hand hebt, waarop zij hun kaarten wegleggen en je de ronde wint.
Een pokerhand bestaat altijd uit vijf kaarten in totaal. Bij Texas Hold’em krijgen alle spelers elk twee kaarten gedeeld en komen er in totaal uiteindelijk vijf kaarten open op tafel te liggen. Het is de bedoeling met de twee kaarten in je hand en de vijf kaarten op tafel de hoogste pokerhand van vijf kaarten te maken.

Speel hier Texas Hold’em voor echt geld

Pokerhanden

Laten we beginnen met het uitleggen van de verschillende pokerhanden. Zoals gezegd bestaat een pokerhand uit vijf kaarten in totaal, hierbij is de twee de laagste kaart en de Aas de hoogste kaart. Van hoog naar laag zijn de volgende combinaties mogelijk:

Royal FlushRoyal Flush Aas, Heer, Vrouw, Boer en 10 van dezelfde soort: Harten, Schoppen, Ruiten of Klaveren, ook wel Suit genoemd.

Straight Flush

Straight Flush

Vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort.
Bijvoorbeeld 2, 3, 4, 5, 6 van de soort Schoppen.

Four of a Kind

Four of a Kind

Vier dezelfde kaarten.
Bijvoorbeeld vier negens of vier zessen.

Full House

Full House

Drie dezelfde kaarten gecombineerd met twee dezelfde kaarten.
Bjvoorbeeld: drie negens en twee drieën.

Flush

Flush

Vijf willekeurige kaarten van dezelfde soort.
Bijvoorbeeld 4, 2, 9, 6, Aas van de soort Harten.

Straight of Straat

Straight of Straat

Vijf opeenvolgende kaarten waarbij de soort niet van belang is.
Bijvoorbeeld 5, 6, 7, 8 en 9.

Three of a Kind

Three of a kind

Drie dezelfde kaarten.
Bijvoorbeeld 3 zessen.

Two Pair

Two Pair

Twee keer twee dezelfde kaarten.
Bijvoorbeeld twee vieren en twee negens.

Pair

Pair

Twee dezelfde kaarten.
Bijvoorbeeld twee negens.

High Card

High Card

Indien je geen van bovenstaande handen hebt kunnen maken, dan geldt je hoogste kaart als High Card, in dit voorbeeld de Heer.

Welke hand wint?

Bij alle pokerhanden is het zo dat indien er twee mensen zijn met dezelfde hand, de hoogste hand wint. Dus een Straight van 7, 8, 9, 10, Boer wint van een Straight bestaande uit 4, 5, 6, 7, 8. En een Flush waarbij de hoogste kaart een Aas is wint het van een Flush waarbij de hoogste kaart een Boer is. Als twee spelers bijvoorbeeld allebei een Pair bestaande uit Azen hebben, dan worden de bijkaarten (ook wel Kickers genoemd) van belang. De speler met de hoogste kaart naast zijn paar Azen wint in dit geval. Mochten twee spelers toch twee precies dezelfde handen hebben, dan delen zij de pot.

Aantal spelers

Texas Hold’em wordt doorgaans gespeeld aan een tafel met acht tot tien spelers, hoewel een kleiner aantal spelers ook mogelijk is.

Dealer

Aan het begin van het spel wordt bepaald welke speler de dealer zal zijn. Deze taak zal na elke ronde verschuiven naar de speler die links van de dealer zit. De dealer deelt alle spelers aan tafel met de klok mee twee kaarten, telkens één kaart per keer. Ook zal de dealer de gemeenschappelijke kaarten, die in het midden van de tafel zullen komen te liggen, delen. De dealer is de laatste speler die tijdens de inzetronde aan de beurt zal komen.

Blinds en Ante

Elk pokerspel kent twee verplichte inzetten (Blinds), ook wel de Small Blind en Big Blind genoemd. Als je een toernooi speelt zullen om de zo veel tijd de blinds omhoog gaan. Bij cash games blijft de blind altijd op hetzelfde bedrag. In sommige gevallen zal er ook een Ante moeten worden geplaatst.
Small Blind
De eerste speler links van de dealer is de Small Blind. De Small Blind is de helft van de verplichte inzet.
Big Blind
De speler naast de Small Blind is de Big Blind. Deze speler moet de hele verplichte inzet zetten.

Ante
In sommige gevallen zal er ook een Ante van de spelers gevraagd worden. Dit is een klein bedrag, kleiner dan de Small Blind, dat elke speler aan tafel in de pot moet doen voordat de speler kaarten krijgt.

Spelverloop

Eerste inzetronde
Nadat de dealer iedereen twee kaarten heeft gedeeld en de Small en Big Blind zijn geplaatst, begint het spel met de eerste inzetronde. In totaal zijn er vier inzetrondes. De eerste speler die mag beslissen wat hij zal doen, is de speler links van de Big Blind. Elke speler heeft drie opties:

  1. Call. Als een speler callt, dan zet hij hetzelfde bedrag in als de Big Blind.
  2. Raise. Een speler kan er voor kiezen de inzet van de Big Blind te verhogen. Deze Raise moet dan minimaal twee keer zoveel zijn als de blind en is verder beperkt door de vorm van het spel. Texas Hold’em kan worden gespeeld in drie varianten: Limit, Pot-Limit en No-Limit. Bij Limit is elke bet of raise gelijk aan de blind; bij Pot-Limit is het maximale raise bedrag de inhoud van de pot op het moment van de raise en bij No-Limit mag een speler op elk moment zijn volledige stapel chips (zijn Stack) inzetten.
  3. Fold. De speler kan ook besluiten de kaarten niet te spelen. In dit geval foldt (past) de speler en gooit zijn kaarten op tafel zonder ze aan de andere spelers te laten zien. In dit geval hoeft de speler geen geld in de pot te zetten, behalve de eventuele Ante.

De Flop
Wanneer alle spelers aan de beurt zijn geweest, de Big Blind dus als laatste, legt de dealer de eerste kaart van de stapel dicht naast de stapel, dit wordt een Burn genoemd. Vervolgens legt de dealer drie gemeenschappelijke kaarten open op tafel, dit is de Flop. Alle spelers mogen dus deze drie kaarten gebruiken in combinatie met hun eigen twee kaarten om een pokerhand te maken.

Tweede inzetronde
Nadat de Flop is gedeeld, mogen weer alle spelers beslissen wat zij doen. Deze keer begint de eerste speler links van de dealer, de Small Blind dus, de inzetronde. Weer kunnen spelers kiezen om te Betten (inzetten), Callen, Raisen of Folden.

De Turn
Nadat alle spelers aan de beurt zijn geweest ‘burnt’ de dealer weer een kaart en draait vervolgens één kaart open op tafel. Dit wordt de Turn genoemd. Nu liggen er dus vier open kaarten op tafel.

Derde inzetronde
Na het draaien van de Turn volgt er weer een inzetronde.

De River
Nadat alle spelers weer aan de beurt zijn geweest ‘Burnt’ de dealer weer een kaart en deelt vervolgens de vijfde en laatste gemeenschappelijke kaart; deze wordt de River genoemd.

Vierde inzetronde
Na de River volgt de laatste inzetronde. Als alle spelers hun beslissing hebben gemaakt, leggen zij hun kaarten open op tafel en wint de speler met de beste pokerhand. Hierna is de speler links van de Dealer de nieuwe Dealer en begint het spel weer opnieuw.

Heads Up

Bij een toernooi zullen er steeds spelers afvallen en zullen er uiteindelijk twee spelers overblijven; dit wordt de Heads Up genoemd. Tijdens de Heads Up heeft de Dealer de Small Blind en de andere speler de Big Blind. Verder verloopt het spel hetzelfde als in de voorgaande rondes.