Achter de casinoschermen in Amerika wordt een nieuwe tijd voorbereid

De American Gaming Association (AGA) heeft bij monde van haar voorzitter, Frank Fahrenkopf, het stilzwijgen doorbroken en lijkt ervoor klaar te zijn om het proces te begeleiden naar een andere organisatie van de gaming industrie in Amerika. En dat is goed nieuws, want een beetje regie lijkt geen kwaad te kunnen…

De inwoners van de Verenigde Staten zien hun land graag als het land van de onbegrensde mogelijkheden, maar misschien is in geen enkel land de verdeeldheid zo groot. Dat komt niet alleen door de uitgestrektheid van het land en de grote geografische en sociale verschillen tussen noord en zuid en oost en west, maar ook door het politieke en juridische systeem dat veel macht bij de staten zelf neerlegt. Het is immers een federale republiek, waar het Congres bemand wordt vanuit de staten.

Als er één terrein is waar die verschillen van inzicht en, als gevolg daarvan, de verschillen in handelen opvallen aan het daglicht komen, dan is dat wel de gaming sector. Wat in de ene staat met gejuich begroet wordt, geldt in een andere staat als het werk van de duivel, en het houdt de gemoederen dan ook overal flink bezig. Er is echter wel degelijk een bindende factor in dit ogenschijnlijke moeras en dat is de American Gaming Association. Dit is een organisatie, die op federaal niveau vooral achter de schermen werkt, maar nu naar buiten is getreden met een duidelijke visie op de ontwikkelingen van het internet en de mogelijke legalisering van online casino’s in de VS.

De AGA werd in juni 1995 opgericht als spreekbuis van de casino-industrie in Amerika en betrok kantoor in Washington D.C. Opgezet als lobbygroep voor de industrie ontpopte het zich al snel als een informatiebank en vraagbaak, niet alleen voor de industrie zelf, maar ook voor politici, advocaten en geïnteresseerde investeerders. De AGA verzamelt de gegevens omtrent de werking en de omvang van de casino’s en verzorgt voorlichting, niet alleen aan de genoemde groepen, maar ook aan het publiek. Bovendien heeft het programma’s ontwikkeld ter voorkoming van onregelmatigheden in de casino’s, dwangmatig gokken (compulsive gambling) en spelen door minderjarigen.  De AGA Code of Conduct for Responsible Gaming geldt als een standaard in het land. De AGA heeft ervoor gezorgd dat de werking van de slotmachines in de casino’s op heldere wijze aan het publiek gepresenteerd werd en daarmee ontdaan werd van het imago van apparaten die naar willekeur konden belonen of belazeren.

Als pleitbezorger van de Amerikaanse landcasino’s is de AGA nooit een groot voorstander geweest van online gambling, in welke vorm dan ook. Tot op de dag van vandaag heeft de organisatie geen formeel standpunt ingenomen aangaande mogelijke legalisering van online gambling, maar het heeft achter de schermen gesprekken gevoerd met o.a. de opstellers van het wetsvoorstel van Barney Frank, dat legalisering voorstaat. Over dat wetsvoorstel is ook op deze site uitgebreid gepubliceerd. Het feit alleen al dat Frank Fahrenkopf (foto rechts) zo openlijk over mogelijke legalisatie van online gambling in de Verenigde Staten spreekt, kan een teken zijn dat er een publieke stellingname zit aan te komen. Fahrenkopf zegt dat er momenteel een open houding bestaat binnen zijn organisatie ten aanzien van gelegaliseerde online gambling, speciaal ten aanzien van online poker. Hij hekelde openlijk de UIGEA, de wet die het meewerken aan transacties verbiedt tussen financiële instellingen en Amerikaanse burgers en met name het gebrek aan duidelijkheid in de wet, die destijds tijdens de nadagen van de Bush Administration door het Congres gejaagd werd. De AGA gaat zich nu binnen en buiten het Congres als gesprekspartner opwerpen, waarbij het natuurlijk primair de belangen van de huidige casino’s op het oog zal hebben. Maar nu steeds duidelijker wordt dat veel grote casinobazen wel brood zien in een participatie in de online gaming industrie, konden die belangen wel eens sneller parallel gaan lopen dan tot nog toe werd aangenomen.  Het maakt de discussie er alleen maar levendiger op!