Malta en de gambling sector

gokindustrie malta

Vraag de gemiddelde Nederlander wat ze weten over Malta en je krijgt negen van de tien keer een vragend gezicht. Vaak denken mensen dat het bij Italië of Spanje hoort. Ergens in de Middellandse Zee, veel verder komt men dan niet. Niets is minder waar. Malta is een autonoom land en een volwaardig lid van de EU. Het heeft een fascinerende geschiedenis en vele unieke kenmerken, waaronder dat het een van de grootheden is in de Europese gokindustrie. Graag neem ik je mee naar het zonnige stukje rots in de golven tussen Europa en Afrika.

 

De vele veroveraars van Malta

Dit vierhonderdduizend inwoners tellende eiland ligt 90 kilometer onder het Italiaanse Sicilië. Het is sinds 1964 onafhankelijk van Engeland en is daarvoor bezet geweest door wie er maar zin in had. In de architectuur, straatnamen en de taal vind je vooral veel Arabische invloeden terug. Ook zie je veel terug van Italië. Het land heeft een tijdje bij Spanje gehoord, bij Frankrijk en bijna bij het opdringende Turkse rijk. De laatstgenoemde heeft uitgerekend op deze stukken rots een gevoelige nederlaag geleden, waar het zich niet meer van zou herstellen.

De Ridders van de orde van St. John waren hier ook gedropt. Verjaagd uit Jeruzalem en rondzwervend tot ze een aanvaardbare plek kregen toegewezen van de Spaanse koning. Dat werd Malta, of all places. Hier wilden ze eigenlijk helemaal niet heen, maar hier bouwden ze uiteindelijk toch een imperium op. Aan deze ridders heeft Malta haar hoofdstad Valletta te danken. Een onneembare vesting, die het eiland moest beschermen tegen nieuwe invasies vanaf zee. Over het hele eiland zijn de invloeden van deze ridders merkbaar.

Een katholieke vesting

malta kerkMalta is een land, waar agrarische invloed nog overal op kleine schaal zichtbaar is, tussen de bebouwingen en de uitgestrekte stedelijkheid van de oostkant van Malta, waar de ene plaats geruisloos en vloeiend in de andere overgaat. Het eiland is bezaaid met kerken en kapellen, 97% van de bevolking heet Rooms Katholiek te zijn en de invloed van het Vaticaan is nergens zo groot als hier. Malta is het enige land in Europa waar echtscheiding officieel niet bestaat, noch abortus, noch euthanasie.

Het aantal merkwaardige gebruiken is groot. Elke parochie (en dat zijn er een heleboel) heeft haar eigen jaarfeesten, die een week duren en zo’n dorp of stuk stad platleggen. Zo’n ‘festa’  is een enorme trekpleister voor toeristen, die elk jaar met een miljoen exemplaren over de eilanden Malta, Gozo en het kleine Comino trekken. Het bijna altijd zonnige eiland is een feest voor watersporters en cultuur snuivers.

Een rijke historie

Ook is het een nooit aflatende trekpleister voor archeologen en historici. Nergens ter wereld vind je een hogere concentratie van oude monolithische tempels, ooit met tientallen tegelijk neergezet en even achteloos weer verlaten, zo lijkt het. Onder de Maltese grond, uitgehouwen in de rotsen, liggen enorme grafkelders, waar de Maltezers hun doden begroeven.

Dit kleine EU land, waar de Euro de betaaleenheid is, is druk bezig zich op te werpen als een nieuw centrum voor de financiële wereld, de IT sector en de gok industrie. De centrale ligging tussen Europa, Afrika en Azië in, de goed geschoolde bevolking in het tweetalige land (Maltees en Engels, vaak ook nog Italiaans) en de overvloed aan geschikte hotelaccommodatie, maken het tot een conferentieoord bij uitstek.

Een groeiende gokindustrie

Hier bevindt zich het kloppend hart van de Europese gambling industrie en daar wordt veel mee verdiend. Hoewel de geestelijken op het eiland graag wijzen op de gevaren van gokken, heeft de overheid oog voor de mogelijkheden. De sector biedt werk aan meer dan 2500 personen en levert de staat 15,6 miljoen Euro op aan belastinginkomsten, los van de geldstroom, die de buitenlandse partners, eigenaren en werknemers jaarlijks rondpompen. De licentiehouders (de afgelopen vijf jaar zijn er maar liefst vijfhonderd aanvragen behandeld) staan onder controle van de Malta Gaming Authority, die de uitvoering regelen van de Lotteries and Gaming Act. Licenties zijn minder gemakkelijk te verkrijgen dan vaak gedacht wordt. Malta verwelkomt bestaande en nieuwe bedrijven, maar wil ervoor waken een centrum van malafide online casino-operators te worden.

De tegenstrijdigheden van het beleid

Maar ook de Maltese overheid zit met een beetje dubbel gevoel over de gaming sector. Een probleem is dat veel uitvoeringsbevoegdheden bij verschillende diensten zitten. Zo gaf de ene dienst aan dat de gokhaleigenaren rustig nieuwe gokmachines konden importeren, terwijl een andere dienst ze in beslag nam omdat de vergunningen niet klopten. De rechter mag nu gaan uitzoeken wie het gelag moet betalen.

In het parlement is men de afgelopen tijd niet veel verder gekomen dan wat statements over betere controle en het weghouden van jongeren uit de casino’s en gokhallen. Om in een casino te komen moet je 25 jaar zijn. Maar buitenlanders mogen naar binnen als ze 18 zijn, die lopen blijkbaar minder verslavingsrisico’s. Ook is iets gemompeld over het beperken van reclame op de Lotto en de sportweddenschappen. Daar zullen de kranten blij mee zijn, die nu wekelijks vier pagina’s advertenties krijgen aangeboden van de wedkantoren!

De tegenstanders van het gokbeleid

kerk maltaMaar de discussie gaat voort. Want het parlement praat binnenkort opnieuw over de Lotteries and Gaming Act en over mogelijke aanpassingen daarvan. Een goed moment voor de zeer invloedrijke kerkelijke prelaten om hun licht weer eens te laten schijnen over deze sector. In een artikel in de Times of Malta “Bishops urge MPs to consider evils of gambling” halen de mannen alle bekende statements van stal om de gevaren en de verderfelijkheid van het gokwezen onder de aandacht te brengen. De regering wordt verzocht zich niet te laten leiden door economisch gewin, maar door het welzijn van de bevolking. Hoe werkeloosheid voor meer dan 2500 mensen gecompenseerd moet worden in het licht van dat welzijn is iets waar de bisschoppen het niet over hebben. Gokken bevindt zich wat hen betreft op één lijn met alcohol en drugs, als het om verslavingsgevaar gaat en criminaliteit.

Een discussie over individuele vrijheid

Dat het eiland opvallend lage misdaadstatistieken kent schijnt niet van belang. En de gokindustrie Malta wordt gerund door heel gewone ondernemers. Die zich niet omringd zien door lijfwachten, maar door heel gewone werknemers, die vooral de servicecentra van de operators bevolken. Geen woord wordt gerept over de vele maatregelen, die de online casino-operators nemen om zelf gokverslaving tegen te gaan. Niemand heeft belang bij klanten, die dwangmatig de sites opgaan en hun hele hebben en houden op het spel zetten. Net zoals de horeca geen belang heeft bij een groepje drankzuchtigen, die het huishoudgeld stuk slaan in de duizenden kroegen, die over het eiland uitgestrooid zijn. En bedrijven hebben natuurlijk ook nog wel enig gevoel voor ethiek.

De bisschoppen hebben het in de discussie over het feit dat gokken een gevaar vormt voor de individuele vrijheid van de burgers. Inderdaad is elke vorm van dwangmatig handelen een belemmering van die individuele vrijheid. Of, zoals de geestelijk leiders schrijven: “Mensen moeten het spel gebruiken, niet het spel de mensen.” Dat is waar, maar als de heren zich toch druk maken over de individuele vrijheid, kunnen ze misschien gelijk even kijken naar hun eigen particuliere regelgeving?

Het krampachtige gambling beleid in Oostenrijk –deel III

legitimiteit van beperkende voorwaarden

conclusies

In de eerste twee delen over het juridisch conflict tussen bet-at-home.com en de Oostenrijkse staat, Europees zaaknummer C-347/09, hebben we het conflict zelf behandeld en wat het Europees Hof en de verwijzende Oostenrijkse rechter daarover te melden hadden. In dit derde deel komen een paar randzaken aan bod, die handelen over een aantal voorwaarden, die de Oostenrijkse staat haar monopolist heeft opgelegd. Aan het eind vatten we de gehele uitspraak van het Hof kort samen. [Read more…]

Het krampachtige gambling beleid in Oostenrijk –deel II

De Europese rechtsspraak heeft in een aantal verschillende zaken steeds scherper de kaders geschetst, waarbinnen een land moet bewegen om een restrictief kansspelbeleid te voeren. Een paar jaar geleden konden uitspraken van het Hof nog zo worden uitgelegd dat de landen in kwestie eigenlijk geen strobreed in de weg werd gelegd, maar dat beeld is inmiddels flink bijgesteld. In het Oostenrijkse onderonsje tussen bet-at-home.com en de staat, bekend als zaaknummer C-347/09 zijn een aantal bekende, maar ook wat nieuwere aspecten belicht. [Read more…]

Toekomst van het kansspel in Nederland, deel IV

In de afgelopen drie, vier jaren heeft het Europees Hof verschillende uitspraken gedaan die het grensoverschrijdende karakter van het kansspel via internet betroffen. Het is net of in de afgelopen jaren het Hof steeds radicaler tegen de kansspelorganisaties spreekt en vóór nationale overheden. Heeft het Hof daar grond voor en zo ja, welke les kunnen de kansspelorganisaties daaruit trekken? Het vierde deel van een korte, maar indrukwekkende serie over de toekomst van het kansspel in Nederland voor en na de uitspraken van 3 juni jl. van het Europees Hof van Justitie in de zaken Betfair en Ladbrokes. [Read more…]

Toekomst kansspelen in Nederland, deel III

Brussel, heuvelachtig terrein

Wat wil Brussel met de kansspelen in Europa? Is daar visie op, wordt daar iets mee gedaan en is er een kans dat er ooit een einde komt aan de Babylonische spraakverwarring in de EU als het gaat om kansspelen? Het derde deel van een korte, maar indrukwekkende serie over de toekomst van het kansspel in Nederland voor en na de uitspraken van 3 juni jl. van het Europees Hof van Justitie in de zaken Betfair en Ladbrokes.

In het prachtige boek ‘De hoed van tante Jeannot’ beschrijft de Vlaamse filmmaker Eric de Kuyper zijn jeugdherinneringen aan Brussel, een stad, die met al z’n heuvels voortdurend op en neer golft. Brussel is bijna nergens vlak en dat geldt ook voor de Brusselse politiek. De doorsnee Europese burger heeft geen flauwe notie wat daar gebeurt, wat jammer is omdat het veel invloed heeft op onze nationale wet- en regelgeving. De afgelopen vijf jaar heeft de Europese Commissie een aantal landen scherpe vragen gesteld over hun nationale wetgeving en voorgenomen wetgeving inzake de kansspelen. Uit die vragen blijkt steeds weer dat Brussel grote waarde hecht aan het respecteren van artikel 49, het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Unie. Volgens de Commissie zou dat leidraad moeten zijn. Met het oog daarop hebben een aantal landen recentelijk hun voorgenomen wijzigingen van de kansspelwetgeving  ook daadwerkelijk aan Brussel voorgelegd en daarmee een dialoog gevoerd. De meeste landen echter varen hun eigen Portugese koers (in dit verband een zeer toepasselijke uitdrukking) en negeren Brussel volledig. Het laat zich aanzien dat Brussel het daar niet bij laat zitten en misschien zijn de meest recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie wel koren op de molen van de Brusselse beleidsmakers. Er suddert wat, er broeit wat, er is iets gaande, maar wie zich een beetje verdiept in de materie ziet een nationale verscheidenheid in het kansspel, waar een lappendeken niets bij is.

In april 2006 voelt de Europese Commissie een aantal lidstaten aan de tand, waaronder Nederland, over hun restrictieve beleid inzake sportweddenschappen. In oktober 2006 krijgen Oostenrijk, Frankrijk en Italië soortgelijke vragen over hun algemene aanbod, in maart 2007 zijn Denemarken, Finland en Hongarije aan de beurt, drie maanden later opnieuw Frankrijk, Griekenland en Zweden, in januari 2008 zijn opnieuw Zweden en Duitsland aan de beurt en in februari 2008 Griekenland en Nederland. Het leidt allemaal niet tot een zekere eenduidigheid van beleid in de lidstaten. Hier en daar licht de boel wat op, maar even vaak wordt op nationaal niveau het licht uitgedaan voor veel aanbieders, die wel graag willen, maar niet mogen. Het kan de Europese Commissie niet verweten worden dat het niet duidelijk is in haar standpunten. Om eens te kijken naar februari 2008 (EU document IP/08/330), waarbij Nederland formeel wordt verzocht om haar kansspelwetgeving aan te passen, nu zij naar aanleiding van kritische vragen in 2006 op niet aannemelijk heeft kunnen maken dat het gevoerde beleid niet in tegenspraak is met artikel 49 van het EG-verdrag dat het vrije verkeer van diensten regelt. De vragen waren gesteld naar aanleiding van klachten van enkele aanbieders (Betfair en Ladbrokes), waarbij de Europese Commissie aangeeft dat het Europees Hof in een aantal uitspraken heeft gesteld dat ‘een restrictief beleid ter bescherming van het algemeen belang, zoals consumentenbelangen, samenhangend en stelselmatig moet worden toegepast. Het toelaten van nieuwe kansspelen in Nederland, de toenemende reclamedruk op de consument en het afwezig zijn van concrete maatregelen om gokverslaving tegen te gaan zijn, maakt dat Nederland in deze haar beleid niet kan handhaven en dit beleid zal moeten inrichten met inachtneming van artikel 49 van het Unie verdrag. Doet Nederland dit niet, dan stapt de Europese Commissie naar het Europees Hof, wat niet gebeurde omdat de Nederlandse rechter in Arnhem en de Nederlandse Hoge Raad de zaken al voorlegden aan het Europees Hof.

Dan is nu de vraag of de recente uitspraken van het Europees Hof in tegenspraak zijn met het gedachtegoed in Brussel. En laat Brussel het daar dan bij of kunnen we nog vuurwerk verwachten? In maart van dit jaar gaf Michel Barnier, Eurocommissaris Interne Markt en Diensten, een interview aan iGaming France, waarin hij meedeelde dat het Europees Parlement van hem verwacht dat hij iets gaan doen aan de huidige situatie. Bij zijn aantreden al heeft hij aangekondigd een Green Paper te gaan uitbrengen in het najaar van 2010, een eerste opstap naar regelgeving. Verder is er nu een Europese definitie over wat aangemerkt moet worden als illegaal kansspel.  Alleen Malta heeft zich niet achter de definitie willen scharen. In die definitie wordt eigenlijk bevestigd dat de lidstaten een zekere autonomie hebben op dit punt, maar wel de Europese principes moeten respecteren. Dat bijt elkaar nu nogal, dus is het spannend welke invulling hier aan gegeven gaat worden. Het Europees Hof heeft de zaak opscherp gezet, maar het is goed om tussen de regels door te lezen bij de uitspraken. Dat doen we morgen in het vierde en voorlaatste deel van deze korte serie: Vonnis of uitdaging?