Betclic goed voor eCOGRA certificaat

Betclic ontving het eCOGRA Safe & Fair certificaatEen deugdelijke certificering is belangrijk voor elke aanbieder van online casino, poker of sportsbook. Het is ook een wegwijzer voor de consument, die aan de hand van de certificaten kan zijn wat de status van een operator is. Dat wil niet zeggen dat anderen, die minder werk hebben gemaakt van hun eigen certificering, niet goed zijn, maar daar moet je wel meer afgaan op je eigen ervaring. Betclic heeft het begrepen en werk gemaakt van certificering en het heeft er twee opgeleverd, waarvan het eCOGRA certificaat Safe & Fair de mooiste is.

De andere is het ISO certificaat nummer ISO 27001:2005. Dat is voor spelers minder informatief, want hier wordt meer gelet of het bedrijf volgens vaste normen en met vaste procedures werkt, wat vooral houvast geeft aan afnemers en leveranciers in het zakelijk verkeer. Het is een goede indicatie voor de kwalitatieve organisatie van een bedrijf. Het eCOGRA certificaat is direct gericht op de dienstverlening aan de spelers. Daarbij wordt op een aantal zaken gelet:

-transparantie

-veiligheid

-betrouwbaarheid

-ondersteuning

-klachtenafhandeling

Transparantie heeft alles te maken met openheid. Geen wollig taalgebruik op de site, waar geen touw aan vast te knopen is, geen dubbelzinnige uitleg en duidelijkheid over de uitkeringspercentages aan de spelers op de totale inleg van een bepaald spel of groep van spellen. Veiligheid is vooral een technische aangelegenheid geworden. De persoonlijke gegevens van de spelers, diens bankgegevens en de transacties tussen spelers en eGaming aanbieder, moeten zorgvuldig afgeschermd zijn van het publieke verkeer. Betrouwbaarheid heeft deels met de veiligheid te maken, maar ook met de uitleg van de spellen, de winkansen en een goede werking van de aangeboden spellen. Ook de kwaliteit van de verbinding is hier een punt, al kan een storing natuurlijk ook heel goed bij de internetprovider voorkomen of in je eigen systeem. Een goede ondersteuning is van het grootste belang. Wie met vragen zit, wil niet dagen aan het lijntje worden gehouden en wil ook niet te woord worden gestaan in half verstaanbaar Engels, of met medewerkers geconfronteerd worden, die het zelf ook allemaal niet weten. En als er dan eens een keertje iets mis gaat, dan moet er een goede klachtenafhandeling zijn. Spelers die een klacht hebben over een bij eCOGRA aangesloten organisatie, kunnen een beroep doen op de klachtenservice van eCOGRA. In de praktijk wordt ongeveer de helft van de klachten gegrond verklaard, het is dus absoluut geen wassen neus.

Betclic heeft dus het eCOGRA Safe & Fair certificaat verworven en wij willen alle serieuze operators, die dit nog niet hebben, aanmoedigen om het ook te gaan halen. Het is niet alleen een extra zekerheid voor de klanten, de spelers dus, maar het is ook goed om in de aanloop naar de certificering én daarna altijd scherp te zijn op de eigen dienstverlening en de elementen daarin, die we hierboven besproken hebben. Waarvan akte!

Voor meer informatie over eCOGRA en alle certificaten van deze organisatie: www.eCOGRA.org