Gokwet eindelijk in zicht?

De nieuwe Nederlandse gokwet lijkt eindelijk vorm te krijgenVanochtend hoorde ik op de radio dat de gokwet eindelijk in zicht komt. En dat zou onderhand tijd worden. Vele (buitenlandse) partijen staan immers te popelen om in Nederland de markt op te gaan.

Geen enkel wetsvoorstel heeft zo veel voeten in de aarde als de Wet op de kansspelen. Er is al maanden, zo niet jaren, een enorme lobby aan de gang. Inmiddels zijn de optimistische verwachtingen dat de wetgeving rond het WK van 2018 van kracht zal zijn. [Read more…]

Een Europees model voor de gambling industrie, deel II

Via de uitgebreide consultatie binnen de lidstaten van de Europese Unie, wil de Europese Commissie gaan bepalen of ingrijpen in de wirwar van nationale regelingen wenselijk en mogelijk is. Wie al die nationale ontwikkelingen volgt zal al snel de indruk krijgen dat het een hopeloze zaak is. Maar in Brussel vallen ze niet zo gauw om van lastige klussen. De auteur denkt dat er wel degelijk een werkbaar model kan worden gevonden, dat rekening houdt met nationale gevoelens en belangen enerzijds en de industrie anderzijds. Vanzelfsprekend moeten de consumentenbelangen maximaal gewaarborgd zijn in zo’n model. [Read more…]

Een Europees model voor de gambling industrie, deel I

Met het lanceren van de befaamde Green Paper startte de Europese Commissie een consultatieperiode, die eind van deze maand afloopt. Overheden, brancheorganisaties en kansspelorganisaties, om de belangrijkste stakeholders maar te noemen, kunnen inzicht geven in de wijze waarop de gang van zaken nu geregeld is en wat er aan ontwikkelingen gaande is. [Read more…]

De toekomst van het kansspel in Nederland, deel IV: vonnis of uitdaging?

In de afgelopen drie, vier jaren heeft het Europees Hof verschillende uitspraken gedaan die het grensoverschrijdende karakter van het kansspel via internet betroffen. Het is net of in de afgelopen jaren het Hof steeds radicaler tegen de kansspelorganisaties spreekt en vóór nationale overheden. Heeft het Hof daar grond voor en zo ja, welke les kunnen de kansspelorganisaties daaruit trekken? Het vierde deel van een korte, maar indrukwekkende serie over de toekomst van het kansspel in Nederland voor en na de uitspraken van 3 juni jl. van het Europees Hof van Justitie in de zaken Betfair en Ladbrokes. [Read more…]

De toekomst van het kansspel in Nederland, deel III: Brussel, heuvelachtig terrein

Wat wil Brussel met de kansspelen in Europa? Is daar visie op, wordt daar iets mee gedaan en is er een kans dat er ooit een einde komt aan de Babylonische spraakverwarring in de EU als het gaat om kansspelen? Het derde deel van een korte, maar indrukwekkende serie over de toekomst van het kansspel in Nederland voor en na de uitspraken van 3 juni jl. van het Europees Hof van Justitie in de zaken Betfair en Ladbrokes. [Read more…]