28 February 2011, 21:17 | By

CWA 16259, de normering voor de kansspelindustrie. Hoofdstuk 3: Bestrijding van fraude en ander crimineel gedrag

In het derde deel van onze serie over CWA 16259 gaat het over de donkere kant van het kansspelwezen, het aantrekken van zwart geld of ander crimineel gebruik. De kansspelsector wil daar graag mee af rekenen en daar wordt nu al veel aan gedaan binnen de sector. De normen, die we nu gaan bespreken, laten duidelijk zien waar men voor wil staan. 

Witwaspraktijken en infiltratie van terroristische organisaties zijn de twee gruwelen, die overheden onder geen enkel beding willen faciliteren. Dat treft, want binnen de kansspelsector wil men dat ook niet, dus hier zal men elkaar makkelijk moeten kunnen vinden. Operators moeten dus op bestuursniveau beleid uitstippelen, waarin AML en CFT zijn verankerd.  AML staat voor Anti-Money laundering, het tegengaan van witwaspraktijken en CFT betekent ‘combating the financing of terrorism’, het bestrijden van financiering van terrorisme.  Binnen de organisatie moet ook iemand op managementniveau worden aangewezen, die hiervoor verantwoordelijkheid draagt. De operator zal zijn doelstellingen ook duidelijk moeten maken aan dienstverleners, waarmee wordt samengewerkt. Op alle niveaus in de organisatie moeten mensen alert zijn en kunnen zijn op signalen, die wijzen op mogelijk crimineel gedrag of criminele transacties, van welke aard en met welke doelstelling dan ook.

Waar sprake is van een speelaccount mogen geen  stortingen contact worden gedaan of op andere dan met elektronische betaaldiensten worden geaccepteerd.  Uitzondering hierop is de gelegenheid (‘landbased’ dus) waar contant geld wel geaccepteerd wordt, mits onder de voorwaarden, die de kansspelautoriteit hieraan stelt en met gebruikmaking van voorgeschreven transactiedocumenten. De operator legt in zijn algemene voorwaarden vast welke bepalingen gelden bij het transfereren van geld naar en tussen klanten.

Het AML en CFT beleid moet zodanig ingericht zijn dat verdachte transacties snel kunnen worden waargenomen, vastgelegd en gerapporteerd. Dit geldt eveneens voor stortingen, opnames en inactieve accounts (die mogelijk gebruikt worden om zwart geld te parkeren-JJMV). Met rapportage wordt hier ook bedoeld het informeren van financiële opsporingsdiensten en verwante (internationale) instellingen. Verdachte stortingen en opnames moeten worden aangehouden tot de verantwoordelijke AML Reporting Officer ze goedkeurt. Bij bedragen boven de €2000, eenmalig of dor een reeks verwant lijkende transacties, worden deze aangehouden tot de identiteit van de klant als rechthebbende is vastgesteld.

Op de website van de operator zal duidelijk vermeld worden dat criminele of verdachte transacties gerapporteerd kunnen worden. Alle betrokken personeelsleden zullen bewust gemaakt moeten worden van hun verplichtingen om verdachte transacties te identificeren en te rapporteren.

Transactieverslagen van klanten zullen worden bewaard conform de eisen van de betreffende kansspelautoriteiten. Dat geldt ook voor documenten waarmee de klant zich heeft gelegitimeerd. Alle informatie betreffende wijzigingen in de klantgegevens worden zorgvuldig vastgelegd en opgegeven wijzigingen in de tenaamstelling van het account of de bankgegevens zullen moeten worden onderbouwd. In principe zal de operator voor het uitbetalen van bedragen dezelfde betaalwijze gebruiken als waarmee de stortingen zijn gedaan.  Eventuele gebruikmaking van andere betaalmethodes zullen moeten worden onderbouwd. Dat geldt ook voor landbased gelegenheden, waar de regels gehanteerd zullen moeten worden van de bevoegde kansspelautoriteit.

In hoofdstuk 4 gaat het over de bescherming van privacy en informatie