27 July 2011, 19:43 | By

Full Tilt Poker heeft het niet meer in eigen hand

In de sport is het een veel voorkomend verschijnsel. Als je afhankelijk bent geworden van het resultaat van anderen, lees: misstappen van anderen, dan heb je het niet meer in eigen hand. In het bedrijfsleven wil het iets anders zeggen, namelijk dat anderen de helpende hand moeten toesteken. Geen prettige uitgangspositie, of je nu Saab bent, Full Tilt Poker of Griekenland.

De afgelopen weken en maanden is er veel vergelijking geweest tussen Full Tilt Poker, Absolute Poker en PokerStars, de drie bedrijven die geraakt werden door Black Friday, de wat lompe inval van de FBI in de burelen van deze bedrijven en die van hun financiële partners, met blokkering van allerlei banktegoeden. Al snel na die gedenkwaardige vijftiende april werd duidelijk dat de Amerikaanse justitie wilde meewerken aan het terugbetalen van spelerstegoeden aan Amerikaanse burgers. De stand van zaken rond Absolute Poker is te onduidelijk om daarover te speculeren, maar van PokerStars weten we dat inmiddels zo’n $120 miljoen  aan spelers is uitgekeerd. Full Tilt Poker bleek echter niet bij machte om de noodzakelijke stappen te zetten. Als alle kruitdampen zijn opgetrokken zal, naar ik vrees, blijken dat Full Tilt de eigen financiële huishouding en die van zijn spelers door elkaar heeft gehutseld. Banken doen dat ook, door gelden van klanten te beleggen in andere activiteiten en er leningen van te verstrekken. Maar als rekeninghouder weet je dat, wat niet wil zeggen dat banken er niet ook een potje van kunnen maken, we zijn ons dat inmiddels ten volle bewust.

FTP reageerde dus in alle opzichten traag, beloofde spelers ‘op korte termijn’ te gaan uitbetalen, maar het gebeurde niet. Op 29 juni van dit jaar schorste de Alderney Gambling Controle Commission (AGCC) de Europese licentie van Full Tilt. Niet duidelijk werd waarom, de terugbetaling betrof toch vooral Amerikaanse spelers? Er werd een hoorzitting aangekondigd, die op 26 juli plaatsvond. Tijdens die zitting bleek dat FTP 250 duizend Pond achterstallig was met betalingen van fees, die de licentie betroffen. Het gehakketak van de juristen van FTP bracht geen uitkomst, de zitting is voorlopig verdaagd om FTP de kans te geven alsnog orde op zaken te stellen. Een bedrijf dat blijkbaar geen kasmiddelen heeft om lopende verplichtingen te betalen en nauwelijks nog inkomsten geniet, hoe moet dat? Er is driftig geschermd met potentiële investeerders, overnamepartners wellicht, maar hoeveel kans maakt dat? Het lijkt uitgesloten dat de AGCC de licentie weer valide maakt als niet alle verplichtingen zijn voldaan, in elk geval aan de spelers. Voor de betalingen aan de AGCC zelf zal wellicht nog een regeling kunnen worden getroffen. Niemand weet wie eventueel in FTP geïnteresseerd is, maar het netwerk brokkelt nu snel af. Natuurlijk kan het bedrijf, eenmaal weer in de lucht, allerlei acties ontketenen om de klanten van weleer terug te winnen, maar die kansen worden kleiner en kleiner, naarmate FTP langer in het drijfzand blijft steken.