Regeerakkoord zwijgt in alle talen over kansspelbeleid

Een dag nadat de inhoud van het regeerakkoord vrijgegeven is aan de pers en het publiek heeft een gedegen lezing ervan ons niets wijzer gemaakt wat we van deze regering kunnen verwachten ten aanzien van het kansspelbeleid. Er zijn wat kleine puntjes, die aan deze branche raken, maar een beleidsverwijzing is er niet. Toch heeft het regeerakkoord een bepaalde toon gezet en dat vertelt ons wel iets, al is het gehalte speculatie hoog. Maar dat past dan wel weer bij de kansspelbranche…

We moeten dus aannemen dat de regering geen nieuw beleid gaat ontwikkelen, of afwacht wat er uit de kamer zelf komt, bijvoorbeeld het aangekondigde initiatief wetsvoorstel van Lea Bouwmeester (PVDA). Het kan natuurlijk ook zijn dat het beleid van het oude kabinet wordt voortgezet met verwerking van de bevindingen van de Commissie Kansspelen via Internet. Als we kijken naar de beeldvorming, die het nieuwe kabinet oproept dan is dat vooral een overheid, die zich dichter bij de burger moet bewegen en die afgeslankt moet worden. Het aantal ministeries en staatssecretarissen moet terug, de Tweede en de Eerste Kamer zouden kleiner moeten worden, en de overheid moet vooral niet betuttelen. Toch heb ik een paar praktische puntjes uit het regeerakkoord gehaald, die toepasbaar zijn op de kansspelsector.

In de paragraaf over de economie (agrafoodsector) staat te lezen: “Een gelijk speelveld op EU en WTO-niveau is voor Nederlandse ondernemers essentieel.” Dat vinden kansspelondernemers in andere EU-landen ook! De uitspraak wordt gedaan in het licht van een heel andere sector, maar het principe is natuurlijk hetzelfde. Benieuwd of het kabinet dit tweezijdig durft uit te leggen.

De enige concrete verwijzing naar de kansspelsector staat in de paragraaf over sport, iets dat de nieuwe regering wil gaan bevorderen. Dat gaat natuurlijk meer geld kosten en daartoe staat het volgende op de rol: “Het kabinet zal bevorderen dat een groter aandeel van de loterij opbrengsten aan sport kan worden besteed.”

Voor wie rond loopt met het idee om het Nederlandse internetdomein af te sluiten voor internet casino’s is de volgende passage wel aardig, al is het de enige regel die aan het internet zelf gewijd wordt: “Het kabinet bevordert een vrij en open internet.”

En dan het hoofdstuk veiligheid, een uitgebreid hoofdstuk, wat natuurlijk de maken heeft met het feit dat de PVV hier stevig op hamert. Hier lezen we o.a. dat het kabinet gaat komen met een integrale aanpak van cybercrime. Nu heb ik ergens gelezen dat het aanbieden van online casinospelen daar ook toe zou behoren, maar dat is onzin. Er zijn een aantal typische delicten die hier onder vallen, waarvan het verspreiden van kinderporno en het aanmoedigen van terrorisme de meest ongewenste zijn. Dit zijn ook de enige twee zaken die tot nog toe bij het landelijk meldpunt cybercrime kunnen worden gerapporteerd. Op de site Rijksoverheid.nl worden nog wat meer duistere activiteiten genoemd, zoals het benaderen van minderjarigen voor seksueel contact, het hacken of platleggen van computernetwerken, het plegen van identiteitsfraude, het illegaal downloaden van muziek, films en software, oplichting via internet en via vervalste websites of e-mail persoonlijke gegevens verzamelen (phishing).

De rijksoverheid maakt onderscheid tussen cybercriminaliteit, waarbij de computer en het internet ondersteunend werkt aan de criminele activiteit en computercriminaliteit, waarbij het misdrijf juist gericht is op het internet (spam, hacken enz.). Geen woord over het aanbieden van kansspelen, waarbij aangetekend dat in ons land nog steeds geen enkel proces heeft plaatsgevonden tegen een overtreder van de kansspelwetten in ons land.

Het blijft dus nog even afwachten tot de eerste Kamervragen worden gesteld, of op de toelichtingen bij het regeerakkoord, of uiteraard de begrotingsdiscussies die zullen gaan plaatsvinden als de regering daadwerkelijk is gevormd en aan de slag kan. Bij dit alles gaan we er vanuit dat het CDA congres morgen (zaterdag) geen roet meer in het eten gooit, maar daar ziet het ook niet naar uit.