Scientific Games in het spoor van Marco Polo

Het bedrijfsleven maakt graag gebruik van krachtige definities om aan te geven waar ze zich mee bezighouden, het liefst in codetaal, een soort modern abacadabra. B2C, B2B en B2G, dat is de hedendaagse taal van de managers. 

Het leuke van dit gecodeerd taalgebruik is dat het in feite het bedrijfsleven in drie korte codes samenvat. Een bedrijf heeft klanten, dat is althans te hopen met het oog op het voortbestaan, en die klanten zijn consumenten, andere bedrijven of overheden. B2 betekent business to… em u snapt nu meteen waar de derde letters voor staan. B2C en B2B zijn al redelijk ingeburgerd, maar B2G (business to government dus) is redelijk nieuw in het spraakgebruik. In de gaming branche komen we de term steeds vaker tegen, omdat veel bedrijven brood zien in de samenwerking met overheden. Logisch, want die geven de licenties uit, maar zijn ook vaak zelf aanbieder. Een begrip, dat we vaker zullen tegenkomen in dit verband, is ‘private management control’, waarbij de overheid de feitelijke uitvoerende partij is, maar het beheer aan een private partij overlaat, vaak degene die ook de software of de terminals levert. Op die terminals komen we verderop nog terug.

Scientific Games is in dat opzicht geen onbekende in Nederland, want zij beheren de weddenschappen op paarden in Nederland, een mooi voorbeeld van B2G. Een ondergeschoven kindje in ons wedland, want er gaat niet meer dan 21 miljoen euro per jaar in om. Een land als China biedt wat dat betreft wellicht wat meer perspectief en dat wil SG (om er nog maar eens een afkorting tegenaan te gooien) graag gaan ontdekken. De huidige uitvoerende chef van SG, Michael R. Chambrello (foto rechts), wordt daar voor vrijgemaakt en gaat leiding geven aan de Aziatische divisie. De mogelijkheden liggen vooral in de loterijen, die in China in opkomst zijn, maar nog lang niet voldragen. De huidige bestuursvoorzitter, A. Lorne Weil (foto links), gaat zich weer meer met de dageljkse gang van zaken bemoeien en treedt aan als nieuwe CEO, een rol, die hij al eerder vervulde.

We noemden al de terminals, die in gebruik zijn om loten aan te schaffen, of om weddenschappen af te sluiten. We kennen ook terminals, die als pokermachines kunnen dienen. Ze zijn allemaal afhankelijk van software en worden daarom vaak op één hoop gegooid als server based gaming terminals. Dat kan een zeer lucratieve business zijn. Onlangs sloot Scientific Games een contract met de Engelse bookmaker Ladbrokes voor de levering van 7600 terminals voor de bookmakerskantoren van Ladbrokes in het Verenigd Koninkrijk. De uitlevering daarvan gaat vier jaar in beslag nemen.