Vrijheid en moreel besef bij het ideale kansspelaanbod

Ik las op de website van een conservatief Amerikaans krantje dat het moreel besef gevaar loopt door alles wat een verslavend karakter heeft. Elke vorm van verslaving zou een bedreiging van de persoonlijke vrijheid zijn. Iets voor een vroege zondagsoverweging…

Vrijheid is de mogelijkheid om je eigen afwegingen en keuzes te kunnen maken, rekening houdend met de omgeving, waar je in leeft en waar regels gelden om die vrijheid voor iedereen in gelijke mate te waarborgen. Hebben we de vrijheid om met 180 km/u over de weg te racen? Nee, want we brengen daarmee onszelf en anderen op die weg in gevaar. Niet alleen zouden we heel veel leed kunnen veroorzaken, maar ook een grote maatschappelijke schadepost. We hebben wel de vrijheid om een auto te bezitten en ons op die weg te bevinden, wanneer dan ook, uiteraard wanneer we een geldig rijbewijs bezitten. Dat we ons over dit soort zaken druk maken heet civilisatie, beschaving. De wijze waarop we met elkaar een stukje samenleving inrichten heeft te maken met cultuur.

Cultuur is niet mondiaal hetzelfde, in het oerwoud van Borneo ziet een samenleving er anders uit dan in de Haagse Schilderswijk. In het oerwoud is het aantal cultuurelementen beperkt, het leven is er simpel en geordend. In de grote stad zijn veel meer cultuurelementen aanwezig: het wegennet, het openbaar vervoer, de auto’s en fietsen, de gebouwen, de standbeelden en de monumenten, de openbare kunstuitingen, het stadion van de voetbalclub, de uitgaansgelegenheden, de winkelcentra en de markt, het ziekenhuis en de speeltuintjes, het park en de vijvers.

We hebben de vrijheid om van al die zaken gebruik te maken of niet, om het mooi te vinden of niet, om bij te dragen aan het behoud ervan of niet, maar we hebben niet de vrijheid om het te vernielen. Daarmee maken we inbreuk op het recht van anderen om van die zaken te genieten. Slaan we thuis een lelijk beeldje aan diggelen, dan moeten we dat helemaal zelf weten. Thuis is thuis, daarbuiten bevindt zich het publieke domein, waar meer regels gelden. In dat licht zou je dus zeggen dat als iemand thuis blackjack wil spelen op het internet, dat daar geen enkel bezwaar tegen kan bestaan. Niettemin hebben veel overheden dat verboden, omdat door het gokken op internet belangen van de bestaande kansspelaanbieders kunnen worden geschaad. Bovendien vindt de overheid dat gokken via het internet kan leiden tot kansspelverslaving en dat moet voorkomen worden. Het eerste is nog enigszins begrijpelijk, of je het daarmee eens bent of niet: de overheid probeert haar eigen belangen te beschermen. Het tweede argument is belachelijk, want er kraait geen diender naar als je thuis vier pakjes sigaretten per dag rookt, twintig lijntjes cocaïne snuift of twee flessen wodka leegdrinkt.

Het tegengaan van kansspelverslaving is een zaak van moreel besef. Verslaving, in welke vorm dan ook, ontneemt het slachtoffer een helder zicht op zijn eigen situatie en op zijn omgeving (we nemen gemakshalve een ‘hem’ als voorbeeld). Bovendien kan hij met zijn verslaving schade toebrengen aan zijn omgeving, bijvoorbeeld door zijn rol in het gezin te verwaarlozen of zijn baas te bestelen om in het Holland Casino te kunnen spelen. Je zou kunnen zeggen dat het ideale kansspelaanbod daar is als iedereen er voor kan kiezen om er wel of niet aan mee te doen, daarbij optimale keuzevrijheid heeft, maar er steeds voor waakt om grenzen te overschrijden, zodat kansspelverslaving geen kans krijgt en uitsluitend eerlijk verdiend geld wordt ingezet. Een kansspelparadijs zonder appelboom dus. Kan dat bestaan? Theoretisch wel natuurlijk, maar in de praktijk niet. Een voetbalwedstrijd zonder overtredingen is theoretisch ook heel goed mogelijk, maar zal in de praktijk nooit gespeeld worden.

De overheid heeft tot taak om de vrijheid van haar burgers zo goed mogelijk te waarborgen en zo ruim mogelijk te maken. De overheid is er niet voor om het moreel besef van de burgers op een hoger plan te brengen. Dat is een rol van de samenleving als geheel. De overheid kan de (keuze)vrijheid van de kans spelers maximaal verruimen, terwijl de samenleving waakt over de maatschappelijke zorgvuldigheid. Want maatschappelijke zorgvuldigheid garandeert het behoud van de cultuur, zonder dat deze verstart. Want cultuur is een bewegend geheel dat zich instelt op en aanpast aan nieuwe ontwikkelingen. De ontwikkelingen van het kansspel op het internet is zo’n ontwikkeling, niet zo revolutionair als You Tube en Facebook, maar het is er. Aan de samenleving de taak om er goed gebruik van te maken, een kwestie van afspraken maken met elkaar en ook een kwestie van moreel besef. Dat klinkt, vrees ik, een beetje belerend, maar zonder moreel besef is vrijheid niet mogelijk.