Wordt Ladbrokes lichtpuntje in België ook een lichtpuntje in Nederland? Deel II: Nederland…

Gisteren hebben we de uitspraak van het Grondwettelijk Hof (GRWH) in België besproken in de zaak, die Ladbrokes had aangespannen. Het hof had scherpe kritiek op het gevoerde beleid en de vraag is of de zaak die Ladbrokes nog altijd in Nederland heeft lopen, door die uitspraak beïnvloed zou kunnen worden. Die vraag kan alleen de rechtbank in Arnhem beantwoorden, maar we willen de rechters graag wat stof tot nadenken meegeven…

Door Jaap J.M. Vos en Femke Stigter

De Belgische rechter oordeelde dat de drie opgevoerde ‘speerpunten’  van de Belgische overheid (bescherming van de sector paardenrennen, bestrijding gokverslaving en tegengaan van criminaliteit) niet op een zodanige manier in het gevoerde beleid waren terug te vinden, dat ze reden waren om de weddenschappen te monopoliseren, zoals de Belgische overheid dat graag wil. Hoe is dat in Nederland? We kijken niet alleen naar de paardenrennen, maar ook naar de Toto, het voetbal dus. Meer sportweddenschappen zijn er in Nederland niet mogelijk. Ook kijken we naar de casinospelen, offline en online.

De Nederlandse overheid heeft als beleid dat ze een gevarieerd kansspelaanbod wil bieden, maar streng gereguleerd, om kansspelverslaving en criminaliteit tegen te gaan. Ladbrokes heeft een vergunning aangevraagd om in Nederland te mogen werken als totalisator, maar de overheid heeft dat afgewezen, verwijzend naar het restrictieve beleid dat zij voert ten aanzien van kansspelen.

De rechtszaak, die daar een gevolg van was, loopt al sinds 2005, heeft voor advies het Europese Hof al gehaald en ligt nu voor vonnis opnieuw bij de rechtbank in Arnhem. De zaak zou met een hamerslag kunnen worden afgedaan, want het Europees Hof heeft immers vastgesteld dat, wanneer een overheid vindt dat zijzelf de organisatie van kansspelen ter hand moet hebben met het oog op het ‘algemeen belang’ dit kan doorgaan, ook al is het gevoerde beleid op zich strijdig met de grondbeginselen van de Europese Unie dat o.a. een vrij verkeer van diensten beoogt. Maar daarmee zou de rechtbank zich er wel erg gemakkelijk van afmaken.

Als het om sportweddenschappen gaat is het reguliere Nederlandse aanbod zeer schraal, vergeleken bij veel andere landen in de Unie. De Toto biedt tegenwoordig de mogelijkheid om iets meer te wedden dan alleen op de uitslag winst, verlies of gelijkspel bij een selectie aan Nederlandse voetbalwedstrijden, maar spannend is het zeker niet. En paardenrennen is in Nederland een kleine sport. Er gaat slechts 29 miljoen euro op jaarbasis aan weddenschappen om en dat is een schijntje, vergeleken bij de ons omringende landen. De Nederlandse overheid heeft hoog ingezet op de loterijen (Staatsloterij en Lotto) en Holland Casino, dat de ene na de andere vestiging kon openen. Wat de loterijen betreft zijn de argumenten ‘gokverslaving’ en ‘witwassen’ totaal onhoudbaar. Niemand controleert of iemand zich de deelname wel kan veroorloven en niemand controleert of er wel netjes met wit verdiend geld betaald wordt in de winkel. Het Holland Casino heeft daar echter wel een programma voor lopen, maar voortdurend sijpelen er berichten naar buiten dat mensen grote sommen gestolen geld in het HC konden verbrassen, zonder dat er een haan naar kraaide. De bezoeker, die met enkele duizenden euro’s het casino binnenkomt, keurig verdiend bij een zwart schilderklusje, wordt echt niet gevraagd om even uit te leggen hoe dat geld verdiend is. Momenteel is het HC onderwerp van onderzoek, om te kijken of aan al die nobele doelstellingen wel de juiste aandacht wordt gegeven.

De vraag is derhalve gerechtvaardigd of de overheid wel de aangewezen instantie is om dit soort kansspelen te organiseren. Bovendien is er een tegengesteld belang: omzetrealisatie en toezicht op de regels liggen in dezelfde hand, ook al zijn ze bij verschillende ministeries ondergebracht (Financiën en Justitie). En dan is er de enorme stroom aan reclame via alle mogelijke media om de Nederlandse burgers toch maar vooral aan te zetten tot het kopen van (kras)loten en het bezoeken van een Holland Casino. De rechtbank zou zich kunnen afvragen –en het Europees Hof heeft die taak ook bij de rechtbank neergelegd- of de maatrelen en besluiten van de overheid niet buitensporig zijn in het licht van de doelstellingen. Die doelstellingen, we herhalen het nog maar even, zijn dus:

1. Een gevarieerd en redelijk aanbod van kansspelen  

2. Het beschermen van consumenten, in het bijzonder tegen gokverslaving

3. Het tegengaan van criminaliteit, in het bijzonder witwaspraktijken

Er is al een uitspraak van de Haagse rechtbank, dat het pokerspel niet langer als een kansspel kan worden aangemerkt. In die zaak is Justitie in hoger beroep gegaan, dus is de uitspraak nog niet in veilige haven, maar de rechtbank in Arnhem zal er vast wel rekening mee houden. Is er een gevarieerd en redelijk aanbod van kansspelen? Nee dus, want sportweddenschappen is een armetierige bedoening in ons land, poker kan alleen gespeeld worden in de HC’s en online mag er helemaal niets. Is er sprake van grootschalige gokverslaving in ons land? Nee, wat opnieuw is gebleken uit een recent onderzoek van de IVO, het instituut dat onderzoek doet naar kansspelverslaving. Het onderzoek betrof de aanwezigheid van pokerverslaving en de conclusie was min of meer, dat pokerverslaving in ons land nauwelijks wordt waargenomen! Ondanks de vlucht die ‘illegaal’ gokken op internet heeft genomen de afgelopen jaren is er geen duidelijke stijging van de hulpvraag. Sinds begonnen werd met het meten van die hulpvraag, tien jaar geleden, is het aantal hulpzoekenden zo ongeveer gehalveerd. Bovendien heeft de overheid een onderzoek gelast (Commissie Janssen) om te bekijken of een gereguleerd aanbod van kansspelen via het internet mogelijk zou zijn. De rapportage van die commissie is al enkele malen uitgesteld en zo blijft de overheid ook vaag over het te voeren beleid in de komende jaren.

En dan die criminaliteit. Hoewel overheden te pas en te onpas vrolijk roepen dat het internet vergeven is van de operators, die in handen zijn van de georganiseerde misdaad, is er niet één enkel geval aangetoond. De branche heeft zichzelf gereguleerd en opereert op een wijze, waar menig overheid niet aan tippen kan. De overheid heeft helemaal de middelen niet om verdachte weddenschappen op te sporen, om maar wat te noemen, maar de grote online bookmakers hebben die middelen wél. Witwassen van zwart geld via het internet kansspel is een bijna onmogelijke opgave. Er bestaan namelijk geen kasstromen, alles verloopt via banken en financiële dienstverleners. Alle transacties, stortingen en uitbetalingen, worden door de operators op naam en toenaam in de boeken vermeld. Wie in Nederland zwart geld wil witwassen met gokken, die gaat niet online, maar die gaat naar het Holland Casino. Het valt het HC helemaal niet te verwijten, maar het is gewoon zo dat in een landcasino veel cash geld omgaat en online niet.

Op geen enkele wijze maakt de overheid duidelijk dat zij de aangewezen partij is om kansspelen als enige, laat staan als beste, te organiseren. Als de rechtbank in Arnhem het voorbeeld volgt van de Haagse rechtbank en het Grondwettelijk Hof van onze zuiderburen, en serieus gaat nadenken, dan zou de uitspraak nog wel eens verrassend kunnen worden. De overheid is helemaal niet zo’n betrouwbare aanbieder als zij voorwendt te zijn en is ook niet vies van het leggen van rookgordijnen, zoals de Haagse rechtbank in de pokeruitspraak heeft geconstateerd.