Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Disclaimer

OnlineCasino.nl biedt informatie aan over online casino’s en over casinospelen. Hoewel bij het verzamelen en weergeven van informatie de uiterste zorgvuldigheid wordt betracht kan OnlineCasino.nl nimmer aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheden in de informatie of de weergave ervan. Wel zal zo snel mogelijk worden getracht onjuistheden te corrigeren als wij daarop geattendeerd worden.

OnlineCasino.nl biedt links naar sites die mogelijk online casinospelen of andere gokmogelijkheden aanbieden. Voor de informatie die deze sites aanbieden kunnen wij uiteraard geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Ook zijn wij op geen enkele wijze partij in, noch kunnen wij betrokken worden bij, conflicten of meningsverschillen tussen bezoekers van onze website of andere spelers enerzijds en de betrokken spelaanbieders anderzijds.

OnlineCasino.nl geeft op deze website informatie over wet- en regelgeving met betrekking tot online gaming, met name waar dit in Nederland en voor Nederlanders van toepassing is. Wij maken bezoekers van deze site en andere spelers er nadrukkelijk op attent dat een ieder volledig zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar speelgedrag en voor het opvolgen van de van toepassing zijnde rechtsregels.

OnlineCasino.nl verzamelt uitsluitend statistische Informatie over bezoekers. Zogeheten ‘click stream data’ geven weer, welke pagina’s een bezoeker raadpleegt en welke browser een bezoeker gebruikt. Informatie die aan adverteerders wordt verstrekt betreft uitsluitend statistische gegevens en nimmer individuele gegevens van bezoekers van onze site.

OnlineCasino.nl zal uitsluitend contact opnemen met bezoekers als deze daar zelf om vragen via bijvoorbeeld het contactformulier of anderszins.

OnlineCasino.nl maakt regelmatig gebruik van beeldmateriaal ter ondersteuning of verrijking van nieuwsberichten of andere informatie. In een enkel geval kan het voorkomen dat het niet mogelijk is eventuele rechthebbenden hiervan te achterhalen. In geval iemand rechthebbende meent te zijn dan verzoeken wij deze contact met ons op te nemen.

OnlineCasino.nl is blij met alle bezoekers, zowel van de manlijke als vrouwlijke kunne. Wanneer op deze site in teksten gebruik gemaakt wordt van de manlijke persoonsvormen is dat uitsluitend voor het gemak en kan men net zo goed de vrouwlijke varianten erbij denken.