Online gokken Wetgeving

De Wet op de kansspelen wordt gemoderniseerd

De wetgeving voor kansspelen in Nederland heeft allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. Lees hier meer over de geschiedenis van de Wet op de kansspelen, achterliggende redenen waarom een wet al dan niet wordt aangenomen en natuurlijk de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse gokwet.

Bekijk recente ontwikkelingen of lees archiefberichten over dit onderwerp.


Bekijk ook onze meest gelezen pagina’s: Online casino bonus guide 2020 | Kansspelbelasting wijzer | Storten & uitbetalen | Gratis spelen

Top online casino’s

Recente ontwikkelingen omtrent de kansspelwet

Zoek je via een zoekmachine of op onze site naar informatie over de kansspelwet, dan vind je heel wat berichten. Waarschijnlijk weet je dat er al jaren door de overheid wordt gesproken over het wijzigen van de wet op het gebied van gokken.

In Nederland zijn ze al jaren bezig om online casino’s te reguleren. Met deze nieuwe regels willen ze het casino legaal maken voor Nederlandse spelers. Eén van de redenen waarom Nederland dit graag wil is omdat ze graag belasting willen innen. Tot nu toe is de speler hier zelf verantwoordelijk voor, maar veel spelers regelen hun kansspelbelasting niet. Dit kost de Nederlandse staat heel veel geld en vandaar deze nieuwe wetgeving die het mogelijk zal maken om de belasting rechtstreeks bij casino’s te innen. Tot die tijd rond is zijn  er wel al nieuwe regels waar online casino’s zich aan moeten houden. Hieronder vind je een opsomming van deze regels terug:

  • geen reclame meer op radio en televisie
  • geen reclame meer voor het gebruik van Ideal
  • geen gebruik meer van Nederlandse taal bij Online casino`s
  • geen Nederlandse domeinnaam / .NL domein meer

Gokwet dateert uit 1964

Momenteel hanteren wij nog steeds de kansspelwet uit 1964. Deze is natuurlijk hopeloos verouderd. Hierin staat namelijk niks over online gokken. Terwijl dat op het moment juist de snelst groeiende tak van de kansspelsector is. Mede daarom wordt het hoog tijd voor een nieuwe wet. Al vragen sommige partijen zich nog wat het maatschappelijke belang van gokken is.

Komst internetgokken

De Kansspelautoriteit voerde een marktscan uit

De komst van online gokken brengt heel wat gevolgen met zich mee. De overheid is het erover eens dat de Wet op de kansspelen moet worden gewijzigd. Vooral om de online gokker bescherming te kunnen bieden.

Nu hebben we (nog) geen regulering voor het online gokken. Wel is jaren geleden de Nederlandse Kansspelautoriteit in het leven geroepen. Daarover kun je verderop meer lezen.

Bescherming online gokker

Op het moment kan de online gokker overal online terecht om een gokje te wagen. Maar, is de speler dan wel beschermd? Betrouwbare casino’s met online kansspelvergunningen zijn er natuurlijk. Maar daarnaast zijn er ook veel illegale casino’s waar je liever niet terecht wilt komen.

Nieuwe wetgeving aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft de kansspelwetgeving in juli 2016 goedgekeurd

juli 2016
Begin juli 2016 heeft de Tweede Kamer gestemd over een nieuw wetsvoorstel omtrent (online) gokken. Daarmee kwam de gokwet eindelijk in zicht. Na een spannende dag vol discussies, is de wet op 7 juli 2016 goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Open kansspelmarkt weer een stap dichterbij

Met de goedkeuring door de Tweede Kamer is een nieuwe gokwet – en daarmee een open kansspelmarkt – weer een stap dichterbij gekomen. Uiteraard heeft de Eerste Kamer ook nog wat te zeggen. Bovendien moeten er nog veel details worden uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan de Kansspelbelasting. Dus wanneer de nieuwe wet daadwerkelijk wordt geïmplementeerd blijft voorlopig nog even de vraag.

Kansspelbelasting, reclame, sport

Kansspelbelasting is een belangrijk onderdeel van de wetgeving

Wordt de Kansspelbelasting inderdaad voor alle vormen van gokken gelijk? Er was eerder sprake van twee tarieven. Eén voor offline gokken en één voor online gokken. Echter, dit zagen enkele Kamerleden als oneerlijk, dus is het belastingtarief voor zover nu bekend gelijkgetrokken.

Daarnaast moet er worden nagedacht over de mate waarin (nieuwe) kansspelaanbieders mogen adverteren. Tussen welke uren mogen zij reclame maken? Plus, ook de afdracht aan de sport moet worden uitgewerkt. Men was een tijdje bang dat de sport zou lijden onder het opengooien van de kansspelmarkt. Buitenlandse aanbieders zouden naar de verwachting van bepaalde partijen geen geld afdragen aan de sport. Hoe dat zich in de toekomst zal ontwikkelen, zal moeten blijken.

Uiteraard houden wij je op de hoogte!

De Nederlandse geschiedenis op het gebied van (online) gokken en de bijbehorende wetgeving is vrij uitgebreid en divers

Overheidsmonopolie

Nederland geldt in het algemeen als een voorbeeld in Europa als het gaat om het steunen van de Europese eenwording en het bevorderen van het vrije verkeer van personen, goederen en diensten. Maar soms kruipt het bloed waar het niet gaan kan en dat geldt wat Nederland betreft voor de Wet op de kansspelen (Wok).

Onze huidige kansspelwetgeving dateert, zoals gezegd, uit 1964 en is hopeloos verouderd. Er is vele jaren gediscussieerd over het vernieuwen van een gokwet, maar dit heeft heel wat voeten in de aarde.

Wij zullen proberen een beeld te scheppen van de achterliggende redenen hiervoor. Tegelijkertijd werpen we wat licht op onze Nederlandse geschiedenis.

Calvinistisch erfgoed

Wat nu volgt moet je zeker niet lezen als een waardeoordeel, maar puur als achtergrondinformatie.

Alle wetgeving in Nederland wordt mede opgesteld aan de hand van zaken die in de samenleving spelen. Die samenleving heeft eeuwenlang een calvinistisch stempel gehad en binnen het gedachtengoed van die samenleving was geen plaats voor gokken.

Maar net zoals fietsen en voetballen op zondag niet tegen te houden was, zo kon ook niet worden tegengehouden dat veel Nederlanders het plezierig vonden om wat centjes in te zetten in loterijen of aan speeltafels. Zoals zo vaak zocht de overheid het in een compromis. Dat compromis hield feitelijk in dat (bepaalde) casinospelen werden toegestaan, maar wel volledig binnen een overheidsorganisatie, te weten het Holland Casino.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie houdt zich bezig met de wetgeving omtrent kansspelen

Alles wat met kansspelen te maken heeft valt in Nederland onder het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit ministerie stelt de Wet- en regelgeving op omtrent alles wat met kansspelen te maken heeft. Daarnaast geeft het de bijbehorende kansspelvergunningen uit.

De Kansspelautoriteit

Overigens gebeurt dit in samenwerking met de Nederlandse Kansspelautoriteit. Een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op de offline en online kansspelen en zich bezighoudt met vergunningen.

Beperkt aantal kansspelaanbieders

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bepaald dat maar een beperkt aantal aanbieders van kansspelen in Nederland een vergunning heeft voor het (permanent) aanbieden van kansspelen.

(Gedateerde informatie; dit zal met de komst van de nieuwe Wet op de kansspelen veranderen.) In Nederland beschikken alleen Holland Casino, De Lotto, de Sponsorbingo, de Nationale Postcodeloterij en de Staatsloterij over een vergunning tot het aanbieden van kansspelen en loterijen.

Holland Casino: het enige ‘echte’ casino

Holland Casino zal met de verandering van de wetgeving ook veranderen

Holland Casino is op dit moment nog steeds de enige partij in Nederland met een vergunning tot het aanbieden van casinospelen. De overheid hoopt met die beperking het aantal kansspelverslaafden, of gokverslaafden zo je wilt, in de hand te houden door risico’s tijdig te signaleren en daar naar te kunnen handelen. Aan de andere kant valt natuurlijk niet te ontkennen dat diezelfde overheid hieraan ook verdient. Hoe dan ook, de wetgeving komt erop neer dat Holland Casino de enige aanbieder is van legale casinospelen in Nederland en tevens dat het buiten hen om verboden is om deel te nemen aan casinospelen of deze te organiseren.

Monopolie druist in tegen Europese vrije marktwerking

We willen hier niet al te diep ingaan op alle politieke en juridische complicaties, maar het is een feit dat de Europese Unie Nederland al meerdere keren stevig heeft onderhouden over het feit dat ons land een monopolie bewaart voor zichzelf.

Dit is absoluut in strijd met de beoogde Europese vrije marktwerking. Daarom zal Nederland hier vroeg of laat dan ook gehoor aan moeten geven. Het feit dat Holland Casino in de afgelopen jaren stelselmatig de omzet zag teruglopen, deels vanwege de crisis, en deels vanwege de toegenomen populariteit van online casino’s, zal de inschikkelijkheid van de overheid vast wel beïnvloeden.

oktober 2016 Echter, uit de recentste berichten kunnen we opmaken dat Holland Casino dit laatste jaar betere cijfers heeft weten te halen. Nog een recente ontwikkeling is het plan om het staatsgokbedrijf in delen te verkopen en zodoende particulier te maken.

Toch veel online casino’s in Nederland

Maar hoe komt het dat in Nederland toch zo’n groot aanbod van online casino websites bestaat? Welnu, dit komt omdat in Europees verband ook een vrij internetverkeer bestaat en omdat Nederland gehouden is om vergunningen van aanbieders uit andere landen te respecteren, waar het gaat om dienstverlening via het internet.

Net zoals de Nederlandse overheid niemand kan verbieden om een casino over de grens te bezoeken, zo kan de overheid ook niemand verbieden om een online casino te bezoeken. Deze online casino’s zijn nooit geregistreerd in Nederland, vanwege het huidige Nederlandse beleid. Maar net zoals schepen onder willekeurige vlag kunnen varen, zo kunnen ook online casino’s dat.

Een aardig detail: het EU-lid met de meeste scheepsregistraties én de meeste internationale online casino registraties is het kleinste EU-lid Malta.

Casino met vergunning vrij toegankelijk

Een bonafide online casino beschikt gewoon over een vergunning van de lidstaat waar het casino geregistreerd is. Plus, op basis van Europese wetgeving moet Nederland zijn burgers wel toegang verschaffen tot aanbieders van casinospelen via internet. Daar is namelijk geen enkel verbod op en geen enkele restrictie van toepassing.

Wildgroei casino’s zonder controle?

Maar dreigt er dan geen wildgroei als de overheid geen enkele controle kan uitoefenen? Wie bepaalt welk online casino bonafide is en welke niet? Dit zijn heel logische vragen. De EU-lidstaten, waar online casino’s gevestigd zijn, hebben er natuurlijk alle belang bij dat binnen hun landsgrenzen gevestigde organisaties voldoen aan allerlei voorwaarden die de burgers beschermen.

Geen enkel EU-land kan het zich veroorloven de hand te lichten met de belangen van de Europese burgers. Maar daarnaast heeft de branche zelf een aantal certificerende organisaties in het leven geroepen die toezicht houden op het reilen en zeilen van de aangesloten leden. Ook deze site beantwoordt aan alle gestelde normen en heeft dan ook de belangrijkste certificeringen al verkregen. Hierover meer op de pagina Certificering.

Uiteraard zullen we je op de hoogte houden van ontwikkelingen, zowel landelijk als Europees.

Archiefberichten, 18 juni 2009 en eerder
Het ziet ernaar uit dat het voor kansspelaanbieders vanaf begin 2015 mogelijk wordt om een kansspelvergunning aan te vragen in Nederland. Dat zou betekenen dat de huidige monopoliepositie van onder andere Holland Casino en de Lotto ten einde loopt. Het biedt bovendien andere (buitenlandse) partijen de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen in Nederland.

Het is staatssecretaris Fred Teeven, die de vaart erin probeert te houden om online gokken te legaliseren. Toch moeten er dit jaar nog een aantal belangrijke stappen gezet worden om het beoogde licentiesysteem bij te schaven en te optimaliseren opdat buitenlandse partijen ook daadwerkelijk een kansspelvergunning zullen verkiezen boven ‘illegaliteit’.