Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Gorinchemse gokhal staat model voor veel gemeenten

SpeelhalOp een lokale website in Gorinchem staat vandaag een verhaal, dat in veel plaatsen in ons land wel herkend zal worden. De gemeente Gorinchem heeft tot nog toe nooit willen weten van een gokhal in de stad. Daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen, maar de vraag is hoe de stad het wensenpakket wil gaan invullen: een hotel + amusementshal in één pakket.

De gemeenten in ons land zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van vergunningen aan exploitanten van speelhallen. In Nederland hebben we een aantal ketens, die de markt voor een belangrijk deel in handen hebben: Hommerson, Jack’s casino’s en Flamingo. Voor kleine, lokale ondernemingen lijkt weinig of geen ruimte. Het is natuurlijk een veilige optie voor een gemeente om met zo’n keten in zee te gaan. Zij hebben de financiële slagkracht om iets moois neer te zetten, weten wat er nodig is om een speelhal succesvol te exploiteren, hebben ervaring met het omgaan met potentiële risicospelers en weten tot op de vierkante meter wat een bepaalde plaats aankan. Een speelhal in Eindhoven is iets anders dan een speelhal in Meppel, ook al zijn de definities precies gelijk.

In Gorinchem is een exploitant van speelautomaten gevestigd, Mubo, die levert aan lokale horecabedrijven. Dit bedrijf zegt een optie te hebben genomen op een locatie langs de A15, waar een hotel met amusementshal moet komen. De gemeente wil daarmee twee vliegen in één klap slaan. Mubo zegt een principeakkoord met de van der Valk groep te hebben, die het hotelgedeelte voor haar rekening wil nemen, terwijl hij de speelhal kan vullen. Hij is zich terdege bewust van het feit dat de ketens zich ook zullen melden, zodra de gemeente Gorinchem tot een aanbesteding overgaat. Want daar kan de gemeente niet onderuit, het zal een eerlijke gunning moeten doen en dat betekent niet per saldo dat een lokale ondernemer de opdracht gaat krijgen, even afgezien of die daar wel toe uitgerust is. Want een hal exploiteren is iets anders dan een paar automaten in een bruin café neerzetten.

Ik weet niet of de gemeente Gorinchem de onderneming Mubo en haar eigenaar een warm hart toedraagt. Maar ik kan me zo voorstellen dat er heel wat gemeenten zijn die graag zouden zien dat zo’n gelegenheid door een lokale ondernemer worden opgezet. In dit geval zou daar iets voor te zeggen zijn, omdat ook rekening moet worden gehouden met de belangen van de bestaande horeca. Mubo zal dat zeker doen, want het zijn immers zijn eigen klanten. Die horecaklanten zullen nu niet onverdeeld blij zijn met de plannen van de gemeente, maar de voorzitter van de ondernemersvereniging kijkt er nuchter tegenaan. “De ondernemers in de binnenstad moeten iets eigens bieden om hun klanten te blijven trekken. Gezonde concurrentie kan helemaal geen kwaad en zo’n hotel/speelhal combinatie kan ook een aanzuigende werking op de binnenstad hebben.” Dat is in elk geval geen angstige visie en ik denk ook dat je in een sfeer van gezamenlijkheid veel meer voordeel kan halen uit nieuwe plannen, dan als je allemaal met grote argwaan alleen maar de eigen belangen gaat lopen verdedigen.

De hamvraag blijft: is er in ons huidige casino- en speelhallenbestel ruimte voor lokale ondernemers, die geen deel van een keten willen uitmaken?