Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Hoera, we hebben een Kansspelautoriteit

Kansspelautoriteit_logoVoor wie geen schoolgaande kinderen meer heeft: het was gisteren 1 april, dag van grappen en grollen, maar in 2012 ook de dag dat de Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) officieel van start ging. De gemiddelde Nederlander zal dat rustig voorbij laten gaan, weinig van doen hebbende met welke vorm van toezicht dan ook op de kansspelen in ons land, maar voor de branche is het een belangrijke stap.

Maatregelen van de kansspelautoriteit

Tot nog toe was het toezicht voorbehouden aan een commissie, die vrij tandeloos was. Echte harde maatregelen moesten altijd via justitie lopen en dat is een lange weg. Zo lang, dat het Openbaar Ministerie op een gegeven moment besloot elke activiteit richting illegale aanbieders te staken. Er waren waarachtig nog wel andere zaken, die om aandacht vroegen. Met de vorming van de Ksa is in feite het hele traject van vergunningverlening, toezicht en handhaving onder één dak gekomen.

En de Ksa heeft wél tanden en kan zelfstandig boetes opleggen en zelfs een vergunning intrekken. Om de illegaliteit aan te pakken kan de Ksa overgaan tot bestuursdwang, maar dat is een wapen dat je niet licht kan inzetten. Als de Ksa eenmaal is gesetteld (er zijn nu 25 mensen werkzaam van de 35 die er uiteindelijk moeten komen) kan het bekijken in hoeverre het onder de nieuwe wetgeving lukt om bijvoorbeeld één illegale aanbieder uit het Nederlandse domein te duwen. Dan heb je een casus en kun je misschien anderen afschrikken, maar de praktijk in andere landen leert dat het vrijwel ondoenlijk is.
De Ksa is een zelfstandig bestuursorgaan, maar in de praktijk wordt grote invloed op het beleid uitgeoefend door de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, momenteel Fred Teeven. Letterlijk staat dat omschreven als:
Consistent Kansspelbeleid
“De staatssecretaris is verantwoordelijk voor het voeren van een evenwichtig, samenhangend en consistent kansspelbeleid, de Ksa voor de uitvoering daarvan. Op grond van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen heeft hij daartoe diverse bevoegdheden, zoals het vaststellen van beleidsregels waarbinnen de kansspelautoriteit haar taken dient te vervullen. Binnen de door de staatssecretaris gestelde regels heeft de Ksa de ruimte om haar taak naar eigen inzicht te vervullen.”
Maar in eerste instantie is het ons Parlement dat de dienst uitmaakt. Daar worden immers de grenzen bepaald van ons kansspelbeleid en dat heeft dit jaar en de komende jaren nog wel wat voeten in de aarde. Want de staatssecretaris wil de grenzen van het beleid flink oprekken, terwijl in de Tweede Kamer, maar ook bij een aantal stakeholders (huidige aanbieders, verslavingszorg) de nodige aarzeling, zo niet onwil, bestaat om de staatssecretaris te volgen.

Mededelingen van de Kansspelautoriteit

De Ksa heeft inmiddels een eigen website, www.kansspelautoriteit.nl, in de lucht, maar we kunnen er nog niet veel uit leren. Over de poppetjes bijvoorbeeld. Zo is er nog geen directeur benoemd, mededelingen daarover ‘volgen op korte termijn’ aldus een woordvoerder van de Ksa, dat een laagdrempelige organisatie wil zijn. Dat lukt tot zover in elk geval uitstekend, want de telefoon werd netjes en snel opgenomen. Verder leert de site ons dat poker een kansspel is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hartenjagen (het verschil is volgens een antieke uitleg van de Hoge Raad, dat de uitkomst van poker nauwelijks door de deelnemers kan worden beïnvloed en hartenjagen wel …) en wordt de belangstellende gelegenheidsgokker in de FAQ verteld dat deze op bescheiden schaal best een poule rond het EK mag opzetten.

Wat gaat er gebeuren…

In de hele branche zal nu met spanning worden uitgekeken naar de mate van gastvrijheid die ons Parlement aan de dag gaat leggen. Er is nu immers sprake van een vacuüm, waar alle online aanbieders en affiliates zich in bevinden. Strikt naar de letter van de (huidige) wet genomen een grijs gebied, waarin de serieuze aanbieders en affiliates, die zich direct zullen richten op het legale domein, zodra dat wordt vrijgegeven. Maar helaas ook piraten, die slechts een flinterdunne vergunning hebben of helemaal geen en die zich aan elk toezicht onttrekken. In Europa laten de serieuze bedrijven zich wel zien inmiddels, nu steeds meer landen de voordelen inzien van het reguleren van online gambling, dat voor de schatkist ook nog eens heel profijtelijk kan zijn.