Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Indrukwekkend: de wereldwijde gokmarkt in cijfers

Wereldwijde gokmarkt in cijfersWij zijn bij Onlinecasino.nl groot liefhebber van cijfers. Vooral als het om de online gokmarkt gaat, krijg je ons dolenthousiast. Met de maandelijkse rapporten van de gokmarktonderzoekers H2 Gambling Capital en iGaming Business zitten we elke maand weer met onze neus op het computerscherm te genieten van alle data.

In het zogeheten iGaming Dashboard zien we namelijk precies hoe de mondiale online gamingmarkt er in cijfers uitziet. Al deze data bieden een hoop inzichten waarbij er één het meest opvalt: het financiële plaatje. Want hoeveel geld gaat er eigenlijk om in online kansspelen? En wat betekent dit voor de Nederlandse belastingdienst, zolang de nieuwe wet op de kansspelen uitblijft? We bespreken de belangrijkste conclusies hieronder met je.

Brutowinst wereldwijde online gokmarkt

Dat online games, online casino’s en eigenlijk alles omtrent igaming ruim 15 jaar geleden haar intrede maakten, is bij de meeste oplettende liefhebbers bekend. Sindsdien is het snel gegaan, razendsnel. Want terwijl de brutowinst 15 jaar geleden wereldwijd nog op 6.5 miljard euro lag, is dat bedrag inmiddels alweer zo’n 700% hoger: voor 2018 ligt de verwachte brutowinst op 44.1 miljard euro. Deze ontwikkelingen zullen waarschijnlijk in dezelfde stijgende lijn blijven doorzetten. In 2022 is de verwachting dat het bedrag uitkomt op 56.8 miljard euro. In vergelijking met 2003 dus zo’n kleine 1000% meer. Indrukwekkend.

Aandeel legale brutowinst

Nederland staat er niet alleen in dat online kansspelen er wettelijk gezien verboden zijn. Ook in landen als Zweden, Denemarken en de Verenigde Staten (op federaal niveau) zijn online casino’s verboden. Dat wil echter niet hetzelfde zeggen als dat liefhebbers uit die landen geen online kansspelen kunnen spelen. Dankzij de onbegrensdheid van het internet weten ook deze mensen het buitenlandse online casino wel te vinden. Tegelijkertijd betekent dat dus ook dat niet alle inkomsten uit online casino’s wettelijk gezien legaal zijn. Toch is er wel een opwaartse spiraal zichtbaar. Terwijl in 2003 slechts 43.8% van de brutowinst als legaal werd beoordeeld, ligt dat percentage in 2018 inmiddels alweer op 58,1%. Voor de komende jaren zal deze stijging zich doorzetten, met in 2022 een percentage van 63%.

Aandeel online gaming in de gokmarkt

In 2003 werd je nog met gefronste wenkbrauwen aangekeken als je zou zeggen dat je online zou pokeren. Bij lang niet iedereen was toen bekend dat het pokerspel ook online kon worden gespeeld. Het is dan ook geen verrassing dat het aandeel van online kansspelen in dat jaar op slechts 2,9% lag. Hoe anders is dat anno 2018. Inmiddels zijn online kansspelen goed voor 11,3% van de totale brutowinst uit de gokmarkt. Dat is bijna 4 keer zoveel als in 2003. In de komende jaren zal dit zich geleidelijk doorzetten: over 2 jaar tikt het percentage al de 12% aan en in 2022 komt 13,4% uit de brutowinst voort uit online kansspelen.

Aandeel brutowinst online kansspelen per regio

Dat de markt van online kansspelen zo in de lift zit, is vooral te danken aan één continent: Europa. Want 53% van alle brutowinst komt op naam van ons eigen continent. En Noord-Amerika dan?, zul je nu waarschijnlijk denken. Het aandeel aldaar staat op een schamele 11%. Dat komt onder meer omdat online casino’s op federaal niveau dus verboden zijn in de VS, terwijl er in Canada slechts een paar online casino’s zijn toegestaan. Azië daarentegen heeft met 26% een flink aandeel in de brutowinst, terwijl Oceanië (7%), Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (2%) en Afrika (1%) elk een mager aandeel leveren.

Brutowinst per online kansspel

Dat online kansspelen in allerlei vormen en maten komen is iedereen bekend. Dat online weddenschappen maar liefst 50% van de wereldwijde brutowinst vertegenwoordigt, zal echter voor de nodige verbazing zorgen. De andere 50% wordt ingevuld door online casino’s met 26%, online poker met 6%, en bingo met 4%. Ook de internationale staatsloterijen doen het behoorlijk, 9% van de brutowinst kwam in 2017 op naam te staan van deze loterijen.

Aandeel online kansspelen brutowinst per regio

Het aandeel van online kansspelen in de totale gokmarkt lag in 2017 op 10,6%. Dit is echter een wereldwijd gemiddelde en het aandeel per regio schommelt aanzienlijk. Een deel van onze lezers zal hebben gerekend op een hoger percentage. En dat is volstrekt begrijpelijk. Het aandeel in Europa lag in 2017 namelijk tweemaal zo hoog: op 22,1%. In de andere regio’s lag dit veel lager. Terwijl in Oceanië nog de 14,3% wordt aangetikt, komt in Noord-Amerika maar 4% van de totale brutowinst voort uit online kansspelen. De andere regio’s liggen daar iets boven: in Afrika lag het percentage in 2017 op 9,1%, in Azië en het Midden-Oosten op 8,2%, en in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied op 7,4%.

Legale brutowinst per regio

Als we kijken naar het percentage van de legale brutowinst per regio, dan komen we een drietal interessante bevindingen tegen. Allereerst zien we dat het legale aandeel in Latijns-Amerika en Noord-Amerika ongeveer even hoog (of even laag) ligt: rond de 20%. Datzelfde geldt voor de regio’s Oceanië, Azië en Afrika. In deze regio’s ligt het percentage op ongeveer de helft van alle online kansspelen. En Europa dan? In ons continent komt 70,8% van de brutowinst voort uit legale online kansspelen. Dat lijkt hoog, maar dat betekent tegelijkertijd dus ook dat ongeveer 30% van de brutowinst op illegale wijze wordt behaald.

Wat deze cijfers allemaal betekenen?

De online gokmarkt zal blijven groeien en dat geldt dus ook voor de winsten. Toch blijft opvallend hoe laag het percentage van de legale brutowinst is. Als we naar Europa kijken, dan betekent dat er dit moment zo’n 30% wordt misgelopen door de verschillende Europese belastingdiensten. En zolang de nieuwe wet op de Kansspelen er in Nederland nog niet is, zullen al deze brutowinsten via de achterdeur wegsluizen naar andere bestemmingen. Terwijl Nederlandse aanbieders noodgedwongen vanuit het buitenland blijven opereren, blijft de Belastingdienst dus met lege handen achter.

Opkomende markten

Tegelijkertijd zien we dat de continenten Afrika en Azië een enorm potentieel bieden. Daar ligt nog veel ruimte wat betreft de internetpenetratie en het smartphonegebruik. Terwijl in Afrika het aandeel van winst uit mobiele online kansspelen nog op 0 euro lag, is dat bedrag inmiddels opgelopen tot 121,4 miljoen euro. Voor Azië valt te melden dat in 2022 meer dan de helft van de inkomsten uit online gokspellen afkomstig zullen zijn uit smartphonegebruik.

Wet op de Kansspelen

Dat goed beleid op het gebied van de kansspelregulering cruciaal is, blijkt wel uit de vooruitzichten voor Afrika. Daar zal anno 2022 slechts 42% van de brutowinst afkomstig zijn uit legale online kansspelen. Hoewel de belastingregels daar per land verschillen, betekent dat grofweg zo’n 58% wordt misgelopen. Wil Nederland niet achter de feiten blijven aanlopen, dan zal het toch echt moeten komen met de nieuwe wet op de kansspelen. En wel in 2018. Want elke dag dat die wet op zich laat wachten, worden er opnieuw inkomsten gemist.

Bekijk hier de cijfers van iGamingBusiness