Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+

Getoonde content is geschikt voor bezoekers jonger dan 24.
U ziet een versie van de website waarop geen aanbieders en promoties getoond worden. Toon mij relevante bonussen en casino's.
Deze website versie toon aanbieders en promoties. Geen relevante bonussen en casino's tonen.

Reclamebeleid en toekomstige kansspelen

Het is niet toegestaan om reclame te maken voor marihuana of illegaal gestookte jenever. Hoe dat precies zit met reclame maken voor kansspelen is onduidelijk, omdat de reclame niet in Nederland wordt gemaakt, maar in het buitenland, ook al wordt gebruik gemaakt van .nl domeinen. De overheid richtte zich tot nog toe echter vooral op de aanbieders van illegale kansspelen en niet op de affiliates en niet op de spelers zelf. Een rechtszaak tegen Bwin in Portugal blaast weer nieuw leven in de discussie.

Een affiliate vergelijk ik altijd met een reisbureau. Die organiseren de reizen zelf niet, maar geleiden geïnteresseerde klanten naar de touroperators. Om het helder te maken: D-Reizen is een affiliate en OAD is een touroperator. De kracht van een affiliate is dat deze meerdere operators tegelijk kan vertegenwoordigen en dus de consument ruimer kan adviseren dan als deze naar een touroperator stapt, die immers alleen het eigen aanbod zal promoten.  Zo is het ook in kansspelland. Je hebt de operators, zoals Unibet, Bwin, PartyPoker en nog een stuk of wat meer, en je hebt affiliates, zoals wij, die een aanbod samenstellen van verschillende operators. Elke affiliate doet dat op eigen wijze. Wij kijken bijzonder scherp naar geboden kwaliteit, vergunning, customer service en betrouwbaarheid. Ook hebben wij een eigen klachtenafhandeling, als een speler een keer een conflict heeft met een operator en daar niet uitkomt. Maken wij reclame? Ja, domweg omdat we er zijn. Er staan banners op deze site en er worden acties op beschreven, net zoals D-Reizen een leuke trip naar Krakow zal promoten als dat zo uitkomt. Wij zijn terughoudend in onze uitingen, omdat wij geen spelers willen lokken, koste wat het kost, maar ook een loket willen zijn, waar men terecht kan voor informatie en vervolgens zelf kan kiezen of men doorgeleid wil worden naar één der operators. Daarnaast doen wij aan nieuwsvoorziening en dat geschiedt geheel onafhankelijk van het management van de site.

Goed, het Bwin gedoe in Portugal. De strijd tussen Bwin en de Portugese hofleverancier van kansspelen Santa Casa is al jaren gaande en ook al eens voor het Europees Hof uitgevochten. Bwin verloor die zaak uiteindelijk, maar dat ging over het aanbieden van kansspelen en niet over het reclame maken. Dus bleef Bwin sponsor van de Portugese voetbalbond en diverse clubs. Nu heeft een Portugese rechter bepaald dat dit niet mag en de betreffende bond en clubs gelast alle logo’s van Bwin en andere reclame-uitingen te verwijderen. Dat de bond en de clubs daardoor flinke schade lijden, wordt op de kop toegenomen. Dit wereldvreemde standpunt gaat in hoger beroep betwist worden en misschien komt het opnieuw in Luxemburg terecht.

Prompt verschenen er in België berichten dat ook daar reclame maken voor niet toegelaten aanbieders van kansspelen strafbaar was gesteld. Het genootschap ‘De Vlaamse Ondernemer’ kwam bijvoorbeeld met de volgende zinsnede: “De Belgische Kansspelwet bevat een hele reeks bepalingen over het maken van reclame voor illegale kansspelen. Zo is het krachtens artikel 4§2 van de wet aan “eenieder verboden […] reclame te maken voor een kansspel of kansspelinrichting of spelers te werven voor een kansspel of kansspelinrichting wanneer de betrokkene weet dat het gaat om de exploitatie van een kansspel of kansspelinrichting die niet is vergund in toepassing van deze wet.” Dat is duidelijke taal. In Nederland bestaan dergelijke bepalingen ook, maar de overtreders zitten vaak elders en bovendien zit Nederland niet te wachten op een vechtpartij hierover voor het Europees Hof. Want die heeft inmiddels bepaald dat aanbieders, die een vergunning hebben in enig EU land, niet strafrechtelijk vervolgd kunnen worden, wanneer zij deze diensten in een ander EU land aanbieden. De overheid kan van alles en nog wat proberen om het deze aanbieders moeilijker te maken, maar dan houdt het op. Het is dun ijs, waar overheid en bedrijven op lopen te zwieren, maar in de komende debatten zal het standpunt van de Nederlandse overheid ongetwijfeld verduidelijkt worden.

Want het is niet alleen een puur juridische, maar ook een loyaliteitskwestie. Stel dat de overheid nu (en dan bedoel ik dus ook nu) een hele lijst zou publiceren met operators, die een vergunning binnen de EU hebben en met wat aanvullende wensen ook in Nederland kunnen aanbieden. Die aanvullende wensen zullen dan betrekking hebben op leges, belastingafdrachten en spelersbescherming. Wij hebben Amsterdams Casino al heel lang op onze site staan en de contacten daarmee verlopen erg plezierig, zo begrijp ik van ons management. Maar de eigenaars van AC zitten in Costa Rica en dat maakt weinig kans een EU land te worden. Ook de vergunning is daar verleend en dat zou dus kunnen betekenen dat wij afscheid moeten nemen van elkaar en dat probeer je alleen al uit oogpunt van historisch besef te vermijden. Iets anders zou zijn om nieuwe operators van buiten de EU in een nieuw bestel toe te laten tot affiliate sites, terwijl ze niet in aanmerking komen voor een vergunning in ons land. Ik zou die bedrijven in elk geval aanraden om een vergunningprocedure in een EU land op te starten, waar geen limiet rust op het aantal aanbieders, zoals bijvoorbeeld Malta.